גלרית תמונות

גלרית תמונות הוה

צילום המאה של הגרלת המגרשים של אחוזת בית

משפחת ליטוינסקי ואורחים בצילום המאה ליסוד תל אביב

חיים ליטוינסקי ובתו נאוה

חיים ליטוניסקי ומר גילוץ