משה ליטוינסקי - מסמכים ותעודות

עטיפה של כרך הכולל מברקי ברכה ליום הנישואים של מוריס ובקה ליטוינסקי

להלן חלק ממברקי הברכה ליום הנישואין של מוריס ובקה ליטוינסקי

מברק ברכה של אלכסנדר פיאנו

מברק ברכה של האחים חורי

מברק ברכה של אליון זריפה