משה ליטוינסקי - מסמכים ותעודות

עטיפה של כרך הכולל מברקי ברכה ליום הנישואים של מוריס ובקה ליטוינסקי

להלן חלק ממברקי הברכה ליום הנישואין של מוריס ובקה ליטוינסקי

מברק ברכה של אלכסנדר פיאנו

מברק ברכה של האחים חורי

מברק ברכה של אליון זריפה

מכתב ברכה של שאקר עלני

מברק ברכה מואדיק  זריפה

ברכות ליום הנישואין  בעיתון דואר היום מיום עשרי במאי 1920

מוריס ליטוינסקי: מינוי לקונסול אסטוניה

תעודת הוקרה מהצלב האדום האסטוני

תעודת הוקרה על קידום יחסי פלסטינה אסטוניה מאת נשיא הרפובליקה

תעודת פטירה של בקה ליטוינסקי

בקשה לדרכון של מוריס ליטוינסקי

תעודת זהות אנגלית של מוריס ליטוינסקי