מוריס ליטוינסקי - תמונות

מוריס ליטוינסקי בצעירותו בשנות העשרים שלו

מוריס ובקה ליטוינסקי ביום חתונתם בתשיעי למאי 1920

תמונה של משפחות קרמן וליטוינסקי בשנת 1927

אחוזת הקבר של מוריס, בקה וז'קלין ליטוינסקי