יעקב אלחנן ליטוינסקי - מסמכים ותעודות

חוזה בין יעקב אלחנן לבין ברוזה

יעקב אלחנן ליטוינסקי: רשיון להקמת מצבה